Hvilke institusjoner henter Vitnemålsportalen resultater fra?

Vitnemålsportalen henter resultater fra de fleste institusjoner som benytter det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS), samt høyskoler som benytter systemer levert fra Kong Arthur. Det jobbes med å hente inn resultater også fra Handelshøyskolen BI.

Hvor langt tilbake i tid henter Vitnemålsportalen resultater?

FS ble utviklet på midten av 1990-tallet, og ble i løpet av årene som fulgte tatt i bruk av de fleste utdanningsinstitusjoner for høyere utdanning i Norge. Noen av utdanningsinstitusjonene har lagt inn eksamensresultater fra årene før FS ble tatt i bruk, men omfanget av dette varierer fra institusjon til institusjon.

Hvis du har behov for karakterutskrift av resultater som ikke vises i Vitnemålsportalen, ber vi deg ta kontakt med aktuell utdanningsinstitusjon.

Utdanningsinstitusjoner og fusjoner

Resultater i Vitnemålsportalen vises under dagens navn på utdanningsinstitusjonen. Resultater oppnådd ved en institusjon som fusjonerte i 2010 eller senere vil være merket med institusjonens opprinnerlige navn. Se gjerne Kunnskapsdepartementets oversikt over de nyeste fusjonene.

Resultater fra utlandet

Hvis du har vært på utveksling eller på annen måte tatt emner utenfor Norge, vil disse kun vises i Vitnemålsportalen hvis de inngår i en grad hos en av institusjonene som leverer resultater til Vitnemålsportalen. Emnene vises kun hvis graden er fullført.

 

Publisert 6. mars 2017 15:55 - Sist endret 25. jan. 2018 08:58