Mo doaibmá Loahppaduođaštusportála?

Leat dušše don guhte sáhtát logget sisa Loahppaduođaštusportálii ja iežat bohtosiid oaidnit. Vuostáiváldi sáhttá nappo dušše oaidnit du bohtosiid jus leat addán sutnje beassanlobi.

Logget sisa ID-verráha (MinID, BankID mobiillas, BankID, Buypass dahje Commfides) dahje Feide (Oktasaš Elektronalaš IDEntitehta oahpposuorggis) bokte.

Juogadit bohtosiid liŋkka bokte

Go logget sisa Loahppaduođaštusportála bokte de viežžá portála buot du bohtosiid, njuolga oahppobáikkiid diehtovuođuin. Dát dahkko álo go logget iežat sisa. Sáhtát válljet guđemuš bohtosiid háliidat juogadit. Loahppaduođaštusportála de ráhkada liŋkka man lea álki sáddet dan vuostáiváldái geasa háliidat. Ovttas liŋkkain sáddejuvvo áidnalunddot koda man vuostáiváldi ferte čállit ovdal oaidná bohtosiid. Sáhtát mearridit man guhká liŋka galgá leat doaimmas ja guđe gillii bohtosat galget čájehuvvot (girjedárogillii, ođđadárogillii dahje eŋgelasgillii). Go leat juogadan liŋkka sáhtát oaidnit man gallii dat lea geavahuvvon. Dus lea álo vejolašvuohta bissehit iežat liŋkkaid doaibmamis.

Go vuostáiváldit geavaha liŋkka mii lea sáddejuvvon de oidnet bohtosiid Loahppaduođaštusportálas. Vuolimusas govas lea digitálalaččat vuolláičállon PDF mas leat bohtosat, man sáhttá viežžat alcces jus háliida.

Ceahkkálas čilgehus:

1) logge sisa www.vitnemalsportalen.no bokte
2) deaddil "mu bohtosat"
3) vállje guđemuš bohtosiid háliidat juogadit
4) deaddil "Čájet válljejuvvon bohtosiid"
5) deaddil "Duođaš válljejumi"
6) čále vuostáiváldi e-poastačujuhusa (vejolaččat iežat)
7) vállje man guhká liŋka mii doalvu bohtosiidda galgá leat gustojeaddji
 8) vállje guđemuš gillii bohtosat galget juogaduvvot
9) deaddil "Sádde e-poastta liŋkkain"

Čájáhusvideo mas oaidná mo liŋkajuogadeapmi dáhpáhuvvá

Viežžat digitálalaččat vuolláičállon PDF

Jus háliidat digitálalaččat vuolláičállon PDF mas leat du bohtosat, sáhtát čuovvut ceahkkálas-čilgehusa mo juogadit bohtosiid liŋkka bokte (geahča dás bajábealde). Čále dalle iežat e-poastačujuhusa vuostáiváldin. Raba e-poastta man oaččut ja čuovo liŋkka iežat bohtosiidda. Vuolimusas govas, mas leat du bohtosat, lea digitálalaččat vuolláičállon PDF. Dán sáhtát seastit gos ieš háliidat.

Juogadit bohtosiid rekruterenvuogádaga bokte

Jus ozat barggu rekrutterenvuogádaga bokte mii lea čatnon Loahppaduođaštusportálii, lea dus vejolašvuohta juogadit iežat bohtosiid dan bokte ahte deaddilat liŋkka rekrutterenvuogádagas. Liŋka de doalvu du Loahppaduođaštusportálii gos logget sisa. De válljet guđemuš bohtosat galget juogaduvvot fitnodagain ja deaddilat "Sirdde bohtosiid". Dalle sáddejuvvojit bohtosat fitnodaga rekrutterenvuogádahkii. Dál leat čuovvovaš rekrutterenvuogádagat čatnon Loahppaduođaštusportálii:

  • JobbNorge
  • WebTemp
  • Koble
  • CVideo
  • Recruitment Manager Recman:s
  • Webcruiter
Publisert 20. okt. 2020 14:41 - Sist endret 20. nov. 2020 09:57