Hvordan fungerer Vitnemålsportalen?

Det er kun du som kan logge deg på i Vitnemålsportalen og få opp dine resultater. En mottaker kan altså kun få se dine resultater dersom du har gitt ham/henne tilgang til dette.

Pålogging gjøres via ID-porten (MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides) eller Feide (Felles Elektronisk IDEntitet i utdanningssektoren).

Dele resultater via lenke

Når du logger deg på i Vitnemålsportalen vil portalen hente opp alle dine resultater, direkte fra studiestedenes databaser. Dette gjøres hver gang du logger deg på. Du kan velge hvilke resultater du ønsker å dele. Vitnemålsportalen vil så generere en lenke som du enkelt kan sende til ønsket mottaker. Sammen med lenken sendes det en unik kode som mottaker må skrive inn for å få se resultatene. Du kan bestemme hvor lenge lenken skal være aktiv og hvilket språk resultatene skal vises på (bokmål, nynorsk, engelsk eller nordsamisk). Når du har delt en lenke kan du se hvor mange ganger den har blitt benyttet. Du har til enhver tid mulighet til å ugyldiggjøre lenkene dine.

Når mottaker benytter seg av tilsendt lenke vil de få se resultatene i Vitnemålsportalen. Nederst i bildet finnes det en digitalt signert PDF med resultatene, som kan lastes ned om ønskelig. Merk: Denne PDF-en inneholder fødselsnummeret ditt.

Trinn for trinn-beskrivelse:

1) logg deg på via www.vitnemalsportalen.no
2) trykk på "mine resultater"
3) velg hvilke resultater du ønsker å dele
4) trykk på "neste"
5) bekreft valget ved å trykke på "neste" på neste side også
6) skriv inn e-postadressen til ønsket mottaker (eventuelt din egen)
7) velg hvor lenge lenken som fører til resultatene skal være gyldig
8) velg hvilket språk/målform resultatene skal deles på
9) avslutt ved å trykke på "neste"

Vitnemålsportalen bruker normalt 0,2-2 minutter på å signere og sende ut en lenke.

Demonstrasjonsvideo av hvordan lenkedeling foregår

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner, og emner som er registrert som en del av kvalifikasjonen, vil bli vist i en egen tabell. Hvis du har flere kvalifikasjoner vil de bli vist i hver sin tabell.

Dersom du ønsker å dele en kvalifikasjon må denne deles med alle tilhørende emner. Alternativet er å ikke dele kvalifikasjonen i det hele tatt. Du kan altså ikke velge å dele kun noen emner fra en kvalifikasjon, uten å dele alle de tilhørende emnene. Unntaket her er kvalifikasjoner oppnådd før kvalitetsreformen. Kvalifikasjoner oppnådd før kvalitetsreformen er ikke knyttet til tilhørende emner.

Emner som ikke er registrert som en del av en kvalifikasjon/grad vil bli vist i en egen tabell. Her kan du fritt velge å dele alle, ingen eller kun utvalgte.

Hente ut en digitalt signert PDF

Hvis du ønsker en digitalt signert PDF av resultatene dine, kan du følge trinn for trinn-beskrivelsen for deling av resultater via lenke (se over). Skriv da inn din egen e-postadresse som mottaker. Åpne e-posten du mottar og følg lenken til dine resultater. Helt nederst i bildet, som viser dine resultater, finner du en digitalt signert PDF (Se etter "Signert dokument med valgte resultater (PDF)"). Denne kan du lagre der du måtte ønske det. Merk: PDF-en inneholder fødselsnummeret ditt.

Dele resultater via en rekrutteringsplattform

Hvis du søker jobb via en rekrutteringsplattform som er koblet til Vitnemålsportalen, vil du få mulighet til å dele dine resultater ved å trykke på en lenke i rekrutteringssystemet. Lenken vil da føre deg til Vitnemålsportalen hvor du logger deg inn. Du velger så hvilke resultater som skal deles med bedriften og trykker på "Overfør resultater". Resultatene sendes da til bedriftens rekrutteringssystem. Per dags dato er følgende rekrutteringsplattformer koblet til Vitnemålsportalen:

  • JobbNorge
  • WebSystemer
  • Poption (tidligere Koble)
  • CVideo
  • Recruitment Manager fra Recman
  • Webcruiter

Integrasjon med vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen kan benytte emrex for utveksling av enkeltpersoners resultater på en sikker måte. For mer informasjon om emrex-nettverket se: https://emrex.eu/

Annen nyttig informasjon, eksempelkode, teknisk spesifikasjon: https://github.com/emrex-eu

Katalogtjenesten:

Testpersoner:

 https://github.com/emrex-eu/demos/blob/master/Using_the_Norwegian_EMP_to_test_your_EMC.md

Publisert 6. mars 2017 15:52 - Sist endret 9. juni 2022 08:17