Ofte stilte spørsmål

Jeg har endret navn siden jeg studerte. Hvilket navn vil vises i Vitnemålsportalen?

Svar: Vitnemålsportalen henter navnet ditt fra Folkeregisteret. Vitnemålsportalen vises derfor det navnet du er registrert med i Folkeregisteret. Hvis du ikke er registrert i Folkeregisteret vises navnet du er registrert med ved FEIDE/studiestedet.

Navnet på studiested hvor jeg har studert er ikke riktig. Hvorfor ikke?

Svar: Flere utdanningsinstitusjoner har endret navn eller fusjonert i årenes løp. Resultater i Vitnemålsportalen vises i all hovedsak under dagens navn på utdanningsinstitusjonen. Resultater oppnådd ved institusjoner, som har endret navn eller fusjonert etter 2010, vil være merket med det navnet institusjonen hadde da du oppnådde resultatet. 

Gå til Kunnskapsdepartementets oversikt over de nyeste fusjonene for mer informasjon.

Det står at Vitnemålsportalen "Klarte ikke hente data" fra studiestedet. Hva betyr dette?

Svar: Mest sannsynlig foregår det noe arbeid i databasen til det aktuelle studiestedet. Forsøk igjen om noen dager.

Dataene mine i Vitnemålsportalen er mangelfulle/ukorrekte. Hva gjør jeg?

Svar: Kontakt utdanningsinstitusjonen hvor du har studert.

Merk at resultater fra forkurs ikke vises i Vitnemålsportalen.

Jeg søker jobb via en rekrutteringsplattform, men jeg får ikke mulighet til å overføre resultater fra Vitnemålsportalen. Hvorfor ikke?

Svar: Alle tilbydere av rekrutteringsplattformer har anledning til å koble sitt system med Vitnemålsportalen. Dette krever dog litt arbeid og teknisk tilpasning. Ikke alle tilbydere av rekrutteringsplattformer har hatt anledning til å gjøre nødvendig utvikling for at dette skal være mulig.

Hva betyr det at PDF-en er digitalt signert?

Svar: Alle PDF-er i Vitnemålsportalen er digitalt signert. Dette innebærer at hvis noen forsøker å endre PDF-en vil den digitale signaturen umiddelbart bli ugyldiggjort. For å sjekke om signeringen er intakt, anbefaler at Adobe Acrobat Reader benyttes. Et "bånd" med informasjon om signeringens gyldighet vil da vises øverst i skjermbildet. Merk at det kun er mulig å verifisere PDF-en i sin opprinnelige elektroniske form. Hvis dokumentet blir skrevet ut er det ikke lenger mulig å verifisere signaturen. Les mer om signering.

Etter at jeg delte mine resultater har jeg fått nye resultater. Får mottakeren automatisk disse?

Svar: Nei, en mottaker får akkurat de resultatene du velger å dele med ham/henne. Hvis du ønsker at mottakeren skal få de nye resultatene må du sende en ny lenke til ham/henne.

Publisert 7. mars 2017 09:06 - Sist endret 6. feb. 2020 12:46