Ofte stilte spørsmål

Jeg har endret navn siden jeg studerte. Hvilket navn vil vises i Vitnemålsportalen?

Svar: Vitnemålsportalen henter navnet ditt fra Folkeregisteret. Vitnemålsportalen vises derfor det navnet du er registrert med i Folkeregisteret. Hvis du ikke er registrert i Folkeregisteret vises navnet du er registrert med ved studiestedet.

Navnet på studiested hvor jeg har studert er ikke riktig. Hvorfor ikke?

Svar: Flere utdanningsinstitusjoner har endret navn eller fusjonert i årenes løp. Resultater i Vitnemålsportalen vises under dagens navn på utdanningsinstitusjonen. Gå til Kunnskapsdepartementets oversikt over de nyeste fusjonene.

Det står at Vitnemålsportalen "Klarte ikke hente data" fra studiestedet. Hva betyr dette?

Svar: Mest sannsynlig foregår det noe arbeid i databasen til det aktuelle studiestedet. Forsøk igjen om noen dager.

Dataene mine i Vitnemålsportalen er mangelfulle/ukorrekte. Hva gjør jeg?

Svar: Kontakt utdanningsinstitusjonen hvor du har studert.

Jeg søker jobb via en rekrutteringsplattform, men jeg får ikke mulighet til å overføre resultater fra Vitnemålsportalen. Hvorfor ikke?

Svar: Alle tilbydere av rekrutteringsplattformer har anledning til å koble sitt system med Vitnemålsportalen. Dette krever dog litt arbeid og teknisk tilpasning. Ikke alle tilbydere av rekrutteringsplattformer har hatt anledning til å gjøre nødvendig utvikling for at dette skal være mulig.

Hva betyr det at PDF-en er digitalt signert?

Svar: Alle PDF-er i Vitnemålsportalen er digitalt signert. Dette innebærer at hvis noen forsøker å endre PDF-en vil den digitale signaturen umiddelbart bli ugyldiggjort. For å sjekke om signeringen er intakt, anbefaler at Adobe Acrobat Reader benyttes. Et "bånd" med informasjon om signeringens gyldighet vil da vises øverst i skjermbildet. Merk at det kun er mulig å verifisere PDF-en i sin opprinnelige elektroniske form. Hvis dokumentet blir skrevet ut er det ikke lenger mulig å verifisere signaturen.

Etter at jeg delte mine resultater har jeg fått nye resultater. Får mottakeren automatisk disse?

Svar: Nei, en mottaker får akkurat de resultatene du velger å dele med ham/henne. Hvis du ønsker at mottakeren skal få de nye resultatene må du sende en ny lenke til ham/henne.

Publisert 7. mars 2017 09:06 - Sist endret 7. mars 2017 10:28