Ofte stilte spørsmål

Jeg har endret navn siden jeg studerte. Hvilket navn vil vises i Vitnemålsportalen?

Svar: Vitnemålsportalen henter navnet ditt fra studentdatabasen hos den institusjonen du har utdanningen din fra. For å få riktig navn i Vitnemålsportalen må du kontakte studiestedet slik at de kan endre navnet.

Navnet på studiested hvor jeg har studert er ikke riktig. Hvorfor ikke?

Svar: Flere utdanningsinstitusjoner har endret navn eller fusjonert i årenes løp. Resultater i Vitnemålsportalen vises i all hovedsak under dagens navn på utdanningsinstitusjonen. Resultater oppnådd ved institusjoner, som har endret navn eller fusjonert etter 2010, vil være merket med det navnet institusjonen hadde da du oppnådde resultatet. 

Gå til Kunnskapsdepartementets oversikt over de nyeste fusjonene for mer informasjon.

Det står at Vitnemålsportalen "Klarte ikke hente data" fra studiestedet. Hva betyr dette?

Svar: Mest sannsynlig foregår det noe arbeid i databasen til det aktuelle studiestedet. Forsøk igjen om noen dager.

Dataene mine i Vitnemålsportalen er mangelfulle/ukorrekte. Hva gjør jeg?

Svar: Kontakt utdanningsinstitusjonen hvor du har studert.

Merk at resultater fra forkurs ikke vises i Vitnemålsportalen.

Jeg søker jobb via en rekrutteringsplattform, men jeg får ikke mulighet til å overføre resultater fra Vitnemålsportalen. Hvorfor ikke?

Svar: Alle tilbydere av rekrutteringsplattformer har anledning til å koble sitt system med Vitnemålsportalen. Dette krever dog litt arbeid og teknisk tilpasning. Ikke alle tilbydere av rekrutteringsplattformer har hatt anledning til å gjøre nødvendig utvikling for at dette skal være mulig.

Hva betyr det at PDF-en er digitalt signert?

Svar: Alle PDF-er i Vitnemålsportalen er digitalt signert. Dette innebærer at hvis noen forsøker å endre PDF-en vil den digitale signaturen umiddelbart bli ugyldiggjort. For å sjekke om signeringen er intakt, anbefaler at Adobe Acrobat Reader benyttes. Et "bånd" med informasjon om signeringens gyldighet vil da vises øverst i skjermbildet. Merk at det kun er mulig å verifisere PDF-en i sin opprinnelige elektroniske form. Hvis dokumentet blir skrevet ut er det ikke lenger mulig å verifisere signaturen. Les mer om signering.

Etter at jeg delte mine resultater har jeg fått nye resultater. Får mottakeren automatisk disse?

Svar: Nei, en mottaker får akkurat de resultatene du velger å dele med ham/henne. Hvis du ønsker at mottakeren skal få de nye resultatene må du sende en ny lenke til ham/henne.

Jeg finner ikke resultatene mine i Vitnemålsportalen. Kan jeg laste dem opp?

Svar: Nei, Vitnemålsportalen er ikke en database som fylles opp med resultater av brukerne. Vitnemålsportalen er en portal som gjør at du selv kan hente ut dine utdanningsresultater direkte fra norske universiteter og høgskoler.

Det er kun resultater som finnes digitalt i databasen til en norsk utdanningsinstitusjon som kan hentes ut via Vitnemålsportalen. Komplett liste over resultatleverandører finnes på våre nettsider: https://www.vitnemalsportalen.no/institusjoner/institusjoner.html

Vil mine resultater fra utlandet vises i Vitnemålsportalen?

Svar: Vitnemålsportalen kan kun vise fram det som finnes digitalt lagret ved utdanningsinstitusjonene som er koblet til Vitnemålsportalen. Per i dag er det norske høgskoler og universiteter. Hvis du har vært på utveksling eller på annen måte tatt emner utenfor Norge, vil disse kun vises i Vitnemålsportalen hvis de inngår i en grad hos en av institusjonene som leverer resultater til Vitnemålsportalen. Merk at emnene kun vises hvis graden er fullført.

Hvorfor viser ikke karakterfordelingen det samme som i Studentweb?

Svar: Karakterfordelingen i Studentweb viser en karakterfordeling for den eksamen du tok det året du tok den, mens Vitnemålsportalen viser karakterfordeling for alle eksamener avlagt de 5 siste årene.

Hvis du trykker på det lille 1-tallet som er plassert ved siden av overskriften "Karakterfordeling A-E", vil du få forklaringen på hva statistikken i Vitnemålsportalen er basert på. Dette er likt som for karakterutskrifter og vitnemål.

Vitnemålsportalen følger anbefalingene fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) for fremstilling av karakterfordeling, altså at den skal vises for de fem siste årene. Du kan lese om UHR sin vurdering i dette dokumentet: https://www.uhr.no/_f/p1/i74171db8-cfa3-42eb-8c96-0186c80453eb/innf_ring_av_karakterfordeling_i_grunnlag_for_vitnem_l_og_karakterutskrifter_l_28432.pdf

Hvorfor finner jeg ikke vitnemålet mitt i Vitnemålsportalen?

Svar: Du finner sannsynligvis ikke selve vitnemålet ditt i Vitnemålsportalen, men du finner alle dine utdanningsresultater samlet på ett sted. Hvis du har behov for en digital PDF med dine resultater kan du gjøre følgende:

 1. logg deg på via www.vitnemalsportalen.no
 2. trykk på "mine resultater"
 3. velg hvilke resultater du ønsker å dele
 4. trykk på "Neste"
 5. bekreft valget ved å trykke på “Neste”
 6. skriv inn din egen e-postadresse
 7. velg hvor lenge lenken som fører til resultatene skal være gyldig
 8. velg hvilket språk/målform resultatene skal deles på
 9. trykk på "Neste"
 10. åpne e-posten fra ikkesvar@vitnemalsportalen.no og trykk på lenken - samt tast inn kode
 11. scroll helt nederst på siden og trykk på lenken "Signert dokument med valgte resultater (PDF)"

Merk: Fra og med våren 2021 er det mulig for de fleste norske utdanningsinstitusjoner å utstede digitalt signerte vitnemål til avgangsstudenter, og disse vil kunne lastes ned fra Vitnemålsportalen. Dette vil i de kommende årene gjelde stadig flere, men ikke kandidater som tidligere har fått et papirvitnemål.

Publisert 7. mars 2017 09:06 - Sist endret 30. mars 2022 13:55