Kontakt

Jeg ønsker å dele resultatene mine, men jeg finner dem ikke i Vitnemålsportalen.

Ta kontakt med utdanningsinstitusjonen du oppnådde resultatene ved.

Når jeg logger meg på i Vitnemålsportalen står det at det finnes resultater på meg, men når jeg trykker på knappen vises ikke resultatene mine.

Det driftsmessige ansvaret er delegert til Unit. Kontakt Unit

Når jeg forsøker å dele resultater via Vitnemålsportalen får jeg bare en feilmelding.

Det driftsmessige ansvaret er delegert til Unit. Kontakt Unit