Kontakt

Jeg ønsker å dele resultatene mine, men jeg finner dem ikke i Vitnemålsportalen.

Ta kontakt med utdanningsinstitusjonen du oppnådde resultatene ved.

Når jeg logger meg på i Vitnemålsportalen står det at det finnes resultater på meg, men når jeg trykker på knappen vises ikke resultatene mine.

Vitnemålsportalen er en tjeneste levert av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Kontakt Unit

Når jeg forsøker å dele resultater via Vitnemålsportalen får jeg bare en feilmelding.

Vitnemålsportalen er en tjeneste levert av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Kontakt Unit