Forsiden

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og er gratis å benytte.

Hvorfor benytte Vitnemålsportalen?

Når du søker på studier og jobb vil du som oftest bli bedt om å fremvise dine vitnemål/karakterutskrifter. Før lanseringen av Vitnemålsportalen har disse dokumentene kun vært tilgjengelig på papir. Vi vet at studiestedene bruker mye tid på å produsere vitnemål og karakterutskrifter og at det går med store mengder papir i denne produksjonen. Vi vet også at studiesteder og arbeidsgivere, som mottakere av vitnemål og karakterutskrifter, bruker mye tid og penger på å sjekke om papirene er korrekte.  

Vitnemålsportalen:

  • gjør det enkelt for søker å tilgjengeliggjøre sine resultater
  • gjør det enkelt for arbeidsgivere og studiesteder å motta resultater
  • sikrer at resultater som deles er korrekte

Logg inn på Vitnemålsportalen

Logg inn


Oppkobling av rekrutteringsplattformer

Tilbydere av rekrutteringsplattformer kan koble sin tjeneste med Vitnemålsportalen

Driftsmeldinger