Hvilke institusjoner henter Vitnemålsportalen resultater fra?

Vitnemålsportalen henter resultater fra de fleste norske universiteter og høgskoler, samt fra Kompetanse Norge. For detaljert informasjon, se egen liste over institusjoner som er koblet til Vitnemålsportalen.

Hvor langt tilbake i tid henter Vitnemålsportalen resultater?

Vitnemålsportalen kan kun vise frem det som finnes digitalt lagret ved institusjonene som er koblet til Vitnemålsportalen. Noen av utdanningsinstitusjonene har eksamensresultater fra året hvor de tok i bruk et studieadministrativt system og fremover, mens andre har etterregistrert resultater tilbake i tid. Dette varierer fra institusjon til institusjon.

Hvis du har behov for karakterutskrift av resultater som ikke vises i Vitnemålsportalen, ber vi deg ta kontakt med aktuell utdanningsinstitusjon.

Utdanningsinstitusjoner og fusjoner

Når du logger deg på i Vitnemålsportalen vil du få opp dagens navn på institusjonen(e) hvor resultatene dine er lagret. Når du henter inn resultatene fra institusjonene (trykker på "Mine resultater") vil resultatene være merket med det navnet institusjonen hadde da du studerte der. Merk at dette ikke gjelder for institusjoner som fusjonerte eller endret navn før 2009. Se gjerne Kunnskapsdepartementets oversikt over de nyeste fusjonene.

Resultater fra utlandet

Hvis du har vært på utveksling eller på annen måte tatt emner utenfor Norge, vil disse kun vises i Vitnemålsportalen hvis de inngår i en grad hos en av institusjonene som leverer resultater til Vitnemålsportalen. Emnene vises kun hvis graden er fullført.

 

Publisert 6. mars 2017 15:55 - Sist endret 9. nov. 2020 21:17