Hvilke institusjoner henter Vitnemålsportalen resultater fra?

Vitnemålsportalen henter resultater fra de fleste norske universiteter og høgskoler. For detaljert informasjon, se egen liste over institusjoner som er koblet til Vitnemålsportalen.

Hvor langt tilbake i tid henter Vitnemålsportalen resultater?

Vitnemålsportalen kan kun vise frem det som finnes digitalt lagret ved utdanningsinstitusjonene som er koblet til Vitnemålsportalen. Noen av utdanningsinstitusjonene har eksamensresultater fra året hvor de tok i bruk et studieadministrativt system og fremover, mens andre har etterregistrert resultater tilbake i tid. Dette varierer fra institusjon til institusjon.

Hvis du har behov for karakterutskrift av resultater som ikke vises i Vitnemålsportalen, ber vi deg ta kontakt med aktuell utdanningsinstitusjon.

Utdanningsinstitusjoner og fusjoner

Resultater i Vitnemålsportalen vises under dagens navn på utdanningsinstitusjonen. Resultater oppnådd ved en institusjon som fusjonerte i 2010 eller senere vil være merket med institusjonens opprinnerlige navn. Se gjerne Kunnskapsdepartementets oversikt over de nyeste fusjonene.

Resultater fra utlandet

Hvis du har vært på utveksling eller på annen måte tatt emner utenfor Norge, vil disse kun vises i Vitnemålsportalen hvis de inngår i en grad hos en av institusjonene som leverer resultater til Vitnemålsportalen. Emnene vises kun hvis graden er fullført.

 

Publisert 6. mars 2017 15:55 - Sist endret 11. apr. 2019 10:52