Hvilke institusjoner henter Vitnemålsportalen resultater fra?

Vitnemålsportalen henter resultater fra de fleste institusjoner som benytter det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS). Det jobbes med å hente inn resultater også fra Handelshøyskolen BI.

Hvor langt tilbake i tid henter Vitnemålsportalen resultater?

FS ble utviklet på midten av 1990-tallet, og ble i løpet av årene som fulgte tatt i bruk av de fleste utdanningsinstitusjoner for høyere utdanning i Norge. Noen av utdanningsinstitusjonene har lagt inn eksamensresultater fra årene før FS ble tatt i bruk, men omfanget av dette varierer fra institusjon til institusjon.

Hvis du har behov for karakterutskrift av resultater som ikke vises i Vitnemålsportalen, ber vi deg ta kontakt med aktuell utdanningsinstitusjon.

Publisert 6. mars 2017 15:55 - Sist endret 14. mars 2017 17:17