Vitnemålsportalen er en sikker tjeneste

For avsender

  • Det er du som har oppnådd resultatene som styrer hvem som skal få se resultatene dine.
  • Alle overføringer av resultater er krypterte.

For mottaker

  • Resultatene hentes direkte fra studiestedenes database.
  • For å være sikker på at resultatene du ser virkelig kommer fra Vitnemålsportalen er det flere momenter du kan sjekke:
    • E-poster med lenke som sendes fra Vitnemålsportalen skal ha avsenderen nobody@ceres.no
    • Lenkeadressen (URL-en) skal begynne med "https://vitnemalsportalen.no..."
    • Etter å ha trykket på lenken skal et ikon som indikerer en hengelås vises ved siden av lenkeadressen.

Hva betyr det at PDF-en av resultatene er digitalt signert?

Resultater som deles kan lastes ned som en PDF-fil. Denne PDF-en er digitalt signert. Dette innebærer at hvis noen forsøker å endre innholdet i PDF-en, vil den digitale signaturen umiddelbart bli ugyldiggjort. For å sjekke om signeringen er intakt, anbefaler vi at Adobe Acrobat Reader benyttes. Et "bånd" med informasjon om signeringens gyldighet vil da vises øverst i skjermbildet. Merk at det kun er mulig å verifisere PDF-en i sin opprinnelige elektroniske form. Hvis dokumentet blir skrevet ut er det ikke lenger mulig å verifisere signaturen.

I selve PDF-en vises et signeringssegl på den første siden av PDF-en. Dette gjelder for hele dokumentet.

Publisert 6. mars 2017 15:56 - Sist endret 14. juni 2018 11:23