Vitnemålsportalen er en sikker tjeneste

Det er flere elementer i Vitnemålsportalen som gjør den til en sikker tjeneste. På denne siden finner du de viktigste momentene.

For avsender

  • Det er du som har oppnådd resultatene som styrer hvem som skal få se resultatene dine.
  • Alle overføringer av resultater er krypterte.

For mottaker

  • Resultatene hentes direkte fra studiestedenes database.
  • For å være sikker på at resultatene du ser virkelig kommer fra Vitnemålsportalen er det flere momenter du kan sjekke:
    • E-poster med lenke som sendes fra Vitnemålsportalen skal ha avsenderen ikkesvar@vitnemalsportalen.no Lenkeadressen (URL-en) skal begynne med "https://vitnemalsportalen.no..."
    • Etter å ha trykket på lenken skal et ikon som indikerer en hengelås vises ved siden av lenkeadressen.
  • PDF-en av resultatene er digitalt signert.

Hva betyr det at PDF-en av resultatene er digitalt signert?

Resultater som deles kan lastes ned som en PDF-fil. Denne PDF-en er digitalt signert. Dette innebærer at hvis noen forsøker å endre innholdet i PDF-en, vil den digitale signaturen umiddelbart bli ugyldiggjort. Mottaker må altså verifisere den digitale signaturen for å være sikker på at innholdet er korrekt. Se gjerne vår informasjon om hvordan du kontrollerer en digitalt signert PDF.

Publisert 6. mars 2017 15:56 - Sist endret 8. juli 2022 10:11